Uwagi dotyczące ochrony danych na stronie woxikon.pl

My, 1337 UGC GmbH, Am Sägerhof 3, 90596 Schwanstetten ("my" lub "nas"), cieszymy się, że odwiedzasz woxikon.pl. Ochrona i bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najwyższym priorytetem. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej woxikon.pl, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy te informacje oraz komu je udostępniamy. Wyjaśniamy również prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, takie jak prawo do informacji, korekty, sprzeciwu i usunięcia.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe (zwane dalej "danymi") wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli będziemy wykorzystywać dane użytkownika do celów innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności, poinformujemy go o tych celach i, w razie potrzeby, uzyskamy jego zgodę.

Użyj woxikon.pl "Bezpłatnie z reklamami" lub "bez płatnych reklam"

Istnieją dwie opcje korzystania z witryny. W przypadku opcji "bez płatnych reklam" w ogóle nie korzystamy ze śledzenia reklam ani z reklam. Pliki cookie i oparte na nich technologie są wykorzystywane wyłącznie w przypadku "bez płatnych reklam" w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej pod względem technicznym (na przykład w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania strony internetowej na urządzeniach mobilnych) oraz w celu ciągłej optymalizacji zawartości strony internetowej. Oferta jest personalizowana wyłącznie w celu technicznego zapewnienia opcji "bez płatnych reklam".

Z drugiej strony, jeśli użytkownik chce korzystać ze strony internetowej "bezpłatnie z reklamami", będziemy finansować naszą ofertę treści za jego zgodą poprzez reklamy, które dostosowujemy do jego przypuszczalnych zainteresowań (tzw. reklamy związane z grupą docelową). W tym celu udostępniamy dane wybranym stronom trzecim i przechowujemy lub wykorzystujemy pliki cookie, identyfikatory urządzeń i podobne technologie śledzenia na urządzeniach końcowych użytkownika. Szczegółowy przegląd usług i plików cookie wykorzystywanych w tym celu można znaleźć w "Ustawieniach ochrony danych".

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika w tym zakresie można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na reklamę związaną z grupą docelową ("zgoda na reklamę") za pośrednictwem linku "Ustawienia ochrony danych" ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku można jednak nadal korzystać z witryny bez ograniczeń w ramach opcji "bez płatnych reklam".

Spis treści

1.ogólny
2.pliki cookie i podobne technologie
3 Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych?
4.Kontakt
5 Jak często aktualizujemy niniejszą politykę prywatności?

1. informacje ogólne

1.1 Kto jest odpowiedzialny za wykorzystanie danych użytkownika?

Jesteśmy administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych. Oznacza to, że ponosimy odpowiedzialność za wykorzystywanie gromadzonych przez nas danych użytkownika i jesteśmy prawnie zobowiązani do zapewnienia podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony danych użytkownika i ochrony jego praw.

1.2 Jakie dane zbieramy od użytkownika?

W zależności od przekazanych nam informacji gromadzimy następujące dane:

a. Dane udostępniane przez użytkownika

Podczas rejestracji użytkownik jest proszony o podanie nazwy użytkownika, hasła i adresu e-mail ("dane logowania").

Dane dotyczące korzystania z naszych usług

Zbieramy informacje o użytkowniku, gdy korzysta on z naszych usług lub odwiedza witrynę internetową, w której wykorzystywane są nasze usługi reklamowe. Są to następujące dane:

 • Informacje związane z urządzeniem Gromadzimy informacje specyficzne dla urządzenia, takie jak model używanego sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzenia i informacje o sieci komórkowej, dane dotyczące zdarzeń na urządzeniu, takich jak awarie, aktywność systemu, ustawienia sprzętu, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania oraz odsyłający adres URL.
 • Adres IP użytkownika
 • Informacje związane z lokalizacją Gdy użytkownik korzysta z naszych usług, możemy gromadzić i przetwarzać informacje o jego rzeczywistej lokalizacji. Używamy różnych technologii do określania lokalizacji użytkownika, takich jak adresy IP, GPS i inne czujniki, które dostarczają nam informacji o pobliskich urządzeniach, punktach dostępu Wi-Fi lub masztach telefonii komórkowej. Dane dotyczące lokalizacji przetwarzamy wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie kontrolować, aktywować lub dezaktywować gromadzenie danych o lokalizacji w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego.
 • Pliki cookie Kiedy odwiedzasz naszą stronę woxikon.pl, zbieramy informacje o Tobie za pomocą plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika. Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikowi przyjazną dla użytkownika i bezpieczną witrynę internetową oraz dostosować nasze usługi do jego potrzeb i zainteresowań, np. poprzez personalizację przeglądania lub wyświetlanie dostosowanych reklam.

b. Dane zarejestrowanych użytkowników

Oprócz danych wymienionych w sekcji 1.2.(b), używamy następujących danych dla zarejestrowanych użytkowników:

 • Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z naszych usług, na przykład przeczytane lub udostępnione artykuły.
 • Jeśli użytkownik publikuje treści na naszej platformie, rejestrujemy i przechowujemy jego nazwę użytkownika, a także treść, datę i godzinę publikacji.

c. Ankiety, promocje i konkursy

Od czasu do czasu dajemy użytkownikowi możliwość wzięcia udziału w ankietach lub konkursach. Jeśli użytkownik weźmie w nich udział, możemy poprosić go o podanie i przetwarzanie dodatkowych danych (np. adresu w celu powiadomienia go o wygranej, a także adresu e-mail i numeru telefonu w celu zapewnienia, że użytkownik zostanie powiadomiony o wygranej, nawet jeśli jego dane adresowe są przypadkowo nieprawidłowe, oraz daty urodzenia w celu weryfikacji wieku). Jakiekolwiek dalsze wykorzystanie danych użytkownika, na przykład w celu opublikowania zwycięzcy na naszej platformie, będzie miało miejsce wyłącznie za jego wyraźną zgodą.

d. Newsletter

Gdy użytkownik rejestruje się u nas w celu otrzymywania newslettera, gromadzimy podany przez niego adres e-mail, a także imię i nazwisko. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Aby to zrobić, wystarczy skorzystać z linku do rezygnacji z subskrypcji newslettera znajdującego się na końcu danej wiadomości.

1.3 W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej gromadzimy dane użytkownika?

Wykorzystujemy dane użytkownika na podstawie:

 • Zgoda użytkownika
  • w celu świadczenia, utrzymywania, ochrony i ulepszania naszych usług (w tym konkursów), opracowywania nowych usług oraz ochrony nas i naszych użytkowników, a także w celu dostarczania użytkownikowi treści dostosowanych do jego potrzeb - na przykład w celu dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych reklam
  • rejestrowanie komunikacji z nami, aby pomóc użytkownikowi w rozwiązywaniu ewentualnych problemów
  • wysyłania na adres e-mail użytkownika wiadomości dotyczących korzystania z naszych usług, w tym powiadomień o nadchodzących zmianach lub ulepszeniach
  • w celu uzyskania informacji o produkcie lub porady (na przykład wysyłanie spersonalizowanych reklam)
 • wypełnienia umowy, której stroną jest użytkownik, lub wypełnienia zobowiązań przedumownych wobec użytkownika
  • w celu obsługi konta użytkownika, wsparcia technicznego i innych podobnych celów
  • w celu rozwiązywania innych problemów z naszymi produktami i przechowywania naszej komunikacji z użytkownikiem, w zakresie niezbędnym do rozwiązania problemu.
 • nasze uzasadnione interesy
  • w celu świadczenia, utrzymywania, ochrony i ulepszania naszych usług, opracowywania nowych usług oraz ochrony nas i naszych użytkowników, a także w celu dostarczania użytkownikowi treści dostosowanych do jego potrzeb, na przykład w celu dostarczania użytkownikowi bardziej trafnych wyników wyszukiwania i spersonalizowanych reklam
  • dalsza poprawa bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego z korzyścią dla wszystkich użytkowników
  • komunikować się z użytkownikiem
 • zobowiązania prawne
  • wypełniania i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub postępowań prawnych lub podlegających wykonaniu nakazów urzędowych
  • w celu wykrywania, zapobiegania lub zwalczania naruszeń prawa, o ile jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub strony trzecie mają wobec nas roszczenia.
  • egzekwowanie obowiązujących warunków użytkowania, w tym badanie możliwych naruszeń warunków użytkowania lub obowiązującego prawa (np. przestępstw, oszustw)
  • wykrywanie, zapobieganie lub usuwanie wad bezpieczeństwa lub problemów technicznych
  • w celu ochrony praw związanych z własnością lub bezpieczeństwem nas, naszych użytkowników lub społeczeństwa, w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo

1.4 Komu udostępniamy dane użytkownika?

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza nas, z wyjątkiem:

 • Za zgodą użytkownika

  Przekazujemy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza nas, jeśli otrzymaliśmy na to zgodę użytkownika.
 • Przetwarzanie przez inne organizacje

  Udostępniamy dane osobowe naszym partnerom, innym godnym zaufania firmom lub osobom, które przetwarzają je w naszym imieniu. Odbywa się to na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z naszą polityką prywatności oraz odpowiednimi środkami poufności i bezpieczeństwa, za pomocą których zapewniamy ochronę danych przez cały czas.
 • Ze względów prawnych

  Ujawnimy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza naszej firmy, jeśli w dobrej wierze uznamy, że dostęp, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie tych informacji jest niezbędne w celu
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub procedur prawnych lub przestrzeganie wykonalnych nakazów rządowych
  • egzekwowanie obowiązujących warunków użytkowania, w tym badanie możliwych naruszeń
  • zapobieganie oszustwom, lukom w zabezpieczeniach lub problemom technicznym lub zwalczanie ich w inny sposób
  • ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych użytkowników lub społeczeństwa przed szkodami w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo

Możemy udostępniać informacje nieumożliwiające identyfikacji użytkownika opinii publicznej i naszym partnerom, takim jak inni reklamodawcy lub powiązane witryny internetowe. Na przykład, publikujemy informacje, aby pokazać trendy w ogólnym korzystaniu z naszych usług.

1.5 Gdzie przetwarzane są dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zarówno w Unii Europejskiej ("UE"), jak i poza nią oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG") przez nas lub przez strony wymienione w sekcji 1.4. Uwaga: Jeśli dane użytkownika są przesyłane z kraju użytkownika do innego kraju, przepisy chroniące dane użytkownika w tym kraju mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju użytkownika (i mogą gwarantować jedynie niższy poziom ochrony). Na przykład warunki, na jakich organy ścigania mogą uzyskać dostęp do danych użytkownika, są inne w krajach spoza EOG niż w EOG. Jeśli przekażemy dane użytkownika do kraju spoza EOG, podejmiemy odpowiednie środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych (np. poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych).

1.6 Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały one zgromadzone, chyba że istnieje podstawa prawna do takiego przechowywania. Następnie usuniemy dane użytkownika. Odpowiednie okresy przechowywania zależą od podstawowego celu i rodzaju danych osobowych.

W szczególności zastrzegamy

 • Dane, których wymagamy do celów spersonalizowanego konta (dane logowania) tak długo, jak użytkownik korzysta z tego konta. Jeśli użytkownik nie chce już korzystać z konta, może je usunąć, w tym wszystkie dane logowania. Jeśli użytkownik nie będzie korzystać z konta przez ponad 5 lat, założymy, że nie chce już z niego korzystać i usuniemy je za niego. W takim przypadku poinformujemy użytkownika o planowanym usunięciu w odpowiednim czasie
 • Dane dotyczące korzystania z usług przez 24 miesiące
 • Dane, których używamy do spersonalizowanej reklamy (takie jak adres e-mail użytkownika podczas rejestracji do naszego newslettera) przez okres do 12 miesięcy od ostatniego kontaktu z użytkownikiem, chyba że użytkownik zażąda ich wcześniejszego usunięcia i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania.
 • Adres IP użytkownika przez maksymalnie 1 miesiąc
 • przez okres do 12 miesięcy. Użytkownik może również usunąć pliki cookie ze swojego komputera w dowolnym momencie. Dokładne okresy przechowywania, które zależą od rodzaju używanego pliku cookie, można znaleźć w sekcji 2.
 • Dane, które użytkownik udostępnia na naszej platformie przez cały okres korzystania z konta.
 • Dane z ankiet, kampanii reklamowych, konkursów tak długo, jak jest to konieczne do realizacji, a następnie przez okres 24 miesięcy.

1.7 Dzieci i młodzież

Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie prosimy o podanie danych dzieci i młodzieży, które nie ukończyły szesnastego roku życia. Nie gromadzimy tych danych i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

2. pliki cookie i podobne technologie

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy informacje o Tobie za pomocą plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki i które są wysyłane do komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikowi przyjazną dla użytkownika i bezpieczną stronę internetową oraz dostosować nasze usługi do jego potrzeb i zainteresowań, np. poprzez personalizację przeglądania lub wyświetlanie dostosowanych reklam na naszej stronie internetowej. Oczywiście można również korzystać z naszych usług bez plików cookie. Przeglądarki można ustawić tak, aby pliki cookie były generalnie odrzucane. Można również usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione w ustawieniach przeglądarki. Jeśli jednak użytkownik nie korzysta z plików cookie, może to oznaczać, że nie będzie mógł w pełni korzystać z funkcji naszej witryny internetowej.

Używamy różnych rodzajów plików cookie:

2.1 Pliki cookie sesji

Sesyjne pliki cookie umożliwiają zapisywanie działań użytkownika na stronie internetowej podczas sesji przeglądarki (np. danych logowania). Sesyjne pliki cookie są używane w celu umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej. Te pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki lub strony internetowej.

2.2 Śledzące pliki cookie

Podczas ponownej wizyty na stronie internetowej śledzące pliki cookie (również "trwałe pliki cookie") pomagają rozpoznać przeglądarkę, zainteresowania i zachowanie użytkownika oraz dostosować ofertę do jego indywidualnych potrzeb. Korzystanie z tych plików cookie umożliwia również optymalizację korzystania z witryny, ponieważ rejestruje sposób, czas i częstotliwość korzystania z usług oraz klikane łącza. Umożliwia to na przykład dostosowanie trendów, historii, reklam i sugestii obserwujących do użytkownika. Śledzące pliki cookie umożliwiają również użytkownikowi pozostanie zalogowanym na stronie internetowej bez konieczności ponownego wprowadzania danych logowania. Śledzące pliki cookie są usuwane najpóźniej po 12 miesiącach. Użytkownik ma również możliwość ręcznego usunięcia tych plików cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki.

2.3 Pliki cookie stron trzecich

Te pliki cookie są ustawiane przez strony trzecie w celu dostarczania anonimowych danych do dostarczania reklam, mierzenia ich skuteczności i dostosowywania reklam w oparciu o Twoją aktywność na woxikon.pl i Twoje wizyty w witrynach naszych partnerów reklamowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie przez strony trzecie działające w naszym imieniu, korzystając z poniższych linków:

Ponadto zezwalamy innym firmom (np. agencjom medialnym, DMP) na ustawianie plików cookie w celu analizowania korzystania z reklam i treści online oraz prezentowania użytkownikowi reklam, które są dla niego szczególnie interesujące w ofertach online sprzedawanych przez nas w oparciu o jego preferencje.

W przypadku tych firm zewnętrznych można wyświetlić odpowiedni status aktywacji oraz dezaktywować lub aktywować gromadzenie danych dotyczących użytkowania pod adresem https://www.youronlinechoices.com . Na tym portalu konsumenckim można również znaleźć dalsze informacje na temat reklamy internetowej opartej na użytkowaniu.

2.4 Podobne technologie

a. Znaczniki pikseli

Używamy również "znaczników pikselowych", "sygnałów nawigacyjnych w sieci Web", "czystych GIF-ów" lub podobnych metod ("znaczników pikselowych") w związku z naszymi usługami w celu gromadzenia danych dotyczących użytkowania, danych demograficznych i lokalizacji geograficznej. Znacznik pikselowy to obraz elektroniczny, często pojedynczy obraz, który normalnie nie jest widoczny dla użytkownika. Może on być powiązany z plikami cookie na dysku twardym użytkownika. Znaczniki pikselowe umożliwiają nam zliczanie osób odwiedzających naszą witrynę internetową w celu świadczenia usług zorientowanych na rynek oraz określania skuteczności promocji i kampanii reklamowych.

b. Uwaga dotycząca korzystania z Google Analytics

Korzystamy z usługi analitycznej Google Analytics świadczonej przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkowników.

Dodaliśmy kod "anonymiseIP" do Google Analytics na tej stronie. Oznacza to, że adres IP użytkowników w UE lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

W takim przypadku analiza internetowa pozostaje nieaktywna, dopóki dodatek nie zostanie dezaktywowany lub usunięty przez Google. Dlatego nie usuwaj dodatku, dopóki nie chcesz korzystać z analizy sieci. Dodatek jest ustawiany dla każdej przeglądarki i komputera. W związku z tym, jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej za pomocą różnych przeglądarek lub z różnych komputerów, musi dodać dodatek osobno dla każdej przeglądarki lub komputera. Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając ten link: Zatrzymaj śledzenie Google Analytics.

Plik cookie opt-out jest ustawiany, aby zapobiec gromadzeniu danych użytkownika w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny internetowej i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji. Używamy również Google Analytics do analizy danych z plików cookie DoubleClick i AdWords do celów statystycznych. Obejmuje to cechy demograficzne (np. wiek i płeć) oraz zainteresowania. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może w każdej chwili wyłączyć tę funkcję w ustawieniach reklam.

c. Uwaga dotycząca korzystania z Menedżera tagów Google

Google Tag Manager jest używany na naszej stronie internetowej. Google Tag Manager to rozwiązanie firmy Google Inc ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, które umożliwia firmom zarządzanie tagami witryny za pośrednictwem interfejsu. Menedżer Tagów Google to domena wolna od plików cookie, która nie gromadzi żadnych danych. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie uzyskuje jednak dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została przeprowadzona na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona w mocy dla wszystkich tagów śledzących, pod warunkiem, że są one zaimplementowane w Menedżerze tagów Google.

d. Uwaga dotycząca korzystania z Google Adsense

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdSense. Jest to usługa świadczona przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w celu integracji reklam. Google AdSense wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki, które umożliwiają Google analizowanie danych dotyczących korzystania z naszej witryny. Google AdSense wykorzystuje również sygnały nawigacyjne. Są to niewidoczne grafiki, które umożliwiają Google analizowanie kliknięć na tej stronie, ruchu na tej stronie i podobnych informacji.

Informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookie i sygnalizatorów WWW, adres IP użytkownika i dostarczanie formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google znajdujący się w USA i tam przechowywane. Google może przekazać te zebrane informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli Google zleca stronom trzecim przetwarzanie danych. Google połączy jednak adres IP użytkownika z innymi przechowywanymi danymi.

Użytkownik może zapobiec przechowywaniu tych plików cookie na swoim komputerze, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak oznaczać, że zawartość tej witryny nie będzie mogła być wykorzystywana w takim samym zakresie. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

e. Uwaga dotycząca korzystania z Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. w celu ochrony zamówień lub zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zapytanie służy do rozróżnienia, czy dane wejściowe są wprowadzane przez człowieka, czy też są nadużywane przez zautomatyzowane przetwarzanie maszynowe. Zapytanie obejmuje wysłanie adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA do Google.

W tym celu dane wejściowe użytkownika zostaną przesłane do Google i tam wykorzystane. Adres IP użytkownika zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej witryny do analizy korzystania z tej usługi. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach reCAPTCHA nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

W odniesieniu do tych danych zastosowanie mają odmienne przepisy Google dotyczące ochrony danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

f. Uwaga dotycząca korzystania z Google Maps

Integrujemy mapy usługi "Google Maps" dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są gromadzone bez ich zgody (zazwyczaj w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Polityka prywatności "Google Maps": https://www.google.com/policies/privacy/ , opt-out można znaleźć pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated .

g. Uwaga dotycząca korzystania z czcionek Google

Integrujemy czcionki ("Google Fonts") dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w celu optymalizacji szybkości ładowania strony internetowej. Te czcionki internetowe są integrowane przez wywołanie serwera, zwykle serwera Google w USA. Informuje to serwer, które z naszych stron internetowych odwiedził użytkownik. Adres IP przeglądarki urządzenia końcowego odwiedzającego tę witrynę jest również przechowywany przez Google. Politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/ , a klauzulę opt-out pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated .

h. Uwaga dotycząca afiliacji

Program partnerski Amazon

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego Amazon EU. RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego Amazon EU, który został zaprojektowany w celu zapewnienia medium dla stron internetowych, za pomocą którego można zarabiać na kosztach reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do Amazon.de (tzw. system partnerski). Oznacza to, że jako partner Amazon zarabiamy na kwalifikowanych zakupach.

Amazon wykorzystuje pliki cookie, aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Amazon może między innymi rozpoznać, że użytkownik kliknął link partnerski na tej stronie, a następnie zakupił produkt od Amazon.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Amazon i opcji sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności firmy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010 .

Uwaga: Amazon i logo Amazon są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych.

Program partnerski AWIN

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu (tj. interesu w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego AWIN AG. RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy, który został zaprojektowany w celu zapewnienia medium dla stron internetowych, za pomocą którego można zarabiać na kosztach reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do AWIN (tzw. system partnerski). AWIN wykorzystuje pliki cookie, aby móc prześledzić pochodzenie zawarcia umowy. AWIN może między innymi rozpoznać, że użytkownik kliknął link partnerski na tej stronie internetowej, a następnie zawarł umowę z AWIN lub za pośrednictwem AWIN.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Awin i możliwości sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności firmy: https://www.awin.com/de/rechtliches .

Program partnerski affilinet

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego affilinet GmbH. RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Monachium, Niemcy, który został zaprojektowany w celu zapewnienia medium dla stron internetowych, za pomocą którego można zarabiać na kosztach reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do Affilinet (tzw. system partnerski). Affilinet wykorzystuje pliki cookie, aby móc śledzić pochodzenie zawarcia umowy. Affilinet może między innymi rozpoznać, że użytkownik kliknął na link partnerski na tej stronie, a następnie zawarł umowę z lub za pośrednictwem Affilinet.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Affilinet oraz możliwości wniesienia sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności spółki: https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz .

Program partnerski Adcell

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego Firstlead GmbH (Adcell.de). RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego Firstlead GmbH (Adcell.de), Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin Niemcy, który został zaprojektowany w celu zapewnienia medium dla stron internetowych, za pomocą którego można zarabiać na kosztach reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do Adcell (tzw. system partnerski). Adcell wykorzystuje pliki cookie, aby móc prześledzić pochodzenie zawarcia umowy. Firma Adcell może między innymi rozpoznać, że użytkownik kliknął link partnerski na tej stronie internetowej, a następnie zawarł umowę z firmą Adcell lub za jej pośrednictwem.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Adcell i możliwości sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności firmy: https://www.adcell.de/datenschutz .

Program partnerski FinanceAds

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego financeAds GmbH & Co. RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego FinanceAds GmbH & Co KG, Karlstraße 9, 90403 Norymberga, Niemcy, który został zaprojektowany w celu zapewnienia medium dla stron internetowych, za pomocą którego można zarabiać na kosztach reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do FinanceAds (tzw. system partnerski). FinanceAds wykorzystuje pliki cookie, aby móc prześledzić pochodzenie zawarcia umowy. FinanceAds może między innymi rozpoznać, że użytkownik kliknął na link partnerski na tej stronie internetowej, a następnie zawarł umowę z FinanceAds lub za jej pośrednictwem.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Adcell i możliwości sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności firmy: https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/ .

Program partnerski Tradedoubler

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego Tradedoubler GmbH (Tradedoubler.com). RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego Tradedoubler GmbH (Tradedoubler.com), Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Monachium, Niemcy, który został zaprojektowany w celu zapewnienia medium dla stron internetowych, za pomocą którego można zarabiać na kosztach reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do Tradedoubler (tzw. system afiliacyjny). Tradedoubler wykorzystuje pliki cookie, aby móc prześledzić pochodzenie zawarcia umowy. Tradedoubler może między innymi rozpoznać, że użytkownik kliknął link partnerski na tej stronie, a następnie zawarł umowę z firmą Adcell lub za jej pośrednictwem.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Tradedoubler oraz możliwości wniesienia sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności firmy: https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/ .

Program partnerski Belboon

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. interesu w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin, Niemcy. RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin, Niemcy, który został zaprojektowany w celu zapewnienia medium dla stron internetowych, za pomocą którego można zarabiać na kosztach reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do Belboon (tzw. system partnerski). Belboon wykorzystuje pliki cookie, aby móc śledzić pochodzenie zawarcia umowy. Belboon może między innymi rozpoznać, że użytkownik kliknął link partnerski na tej stronie, a następnie zawarł umowę z Belboon lub za pośrednictwem Belboon.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Belboon i możliwości sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności firmy: https://belboon.com/datenschutz/ .

3. jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych?

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku będziemy kontynuować przetwarzanie danych tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych. Listę organów nadzorczych (dla sektora niepublicznego) wraz z adresami można znaleźć pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

a) Prawo do informacji

Użytkownik może w każdej chwili uzyskać informacje na temat przetwarzanych przez nas danych zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności możesz zażądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, kategoriach potencjalnych odbiorców i planowanym okresie przechowywania.

Użytkownik może dochodzić swoich praw, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt.

b) Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych, jeśli są one nieprawidłowe zgodnie z art. 16 RODO.

Użytkownik może dochodzić swoich praw, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt.

c) Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik może zażądać usunięcia danych, jeśli ich przechowywanie nie jest już konieczne i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Użytkownik może również zażądać usunięcia danych, jeśli sprzeciwił się ich przetwarzaniu i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania jego danych oraz jeśli jego dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeśli istnieje prawny obowiązek usunięcia danych na mocy prawa UE lub prawa krajowego.

Użytkownik może dochodzić swoich praw, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt.

d) Prawo do ograniczeń

Ponadto użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, jeśli kwestionuje prawidłowość danych przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację prawidłowości danych; jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych; jeśli cel przetwarzania ustał, ale dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub jeśli użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec jego interesów.

Użytkownik może dochodzić swoich praw, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt.

e) Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przenoszenie danych). Ponadto, pod pewnymi warunkami, użytkownik może zażądać, aby jego dane zostały przekazane bezpośrednio przez administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

Użytkownik może dochodzić swoich praw, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt.

f) Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych do wyżej wymienionych celów (art. 21 RODO). Jest to możliwe, jeśli sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej lub jeśli istnieją ku temu powody wynikające ze szczególnej sytuacji użytkownika. W przypadku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które będziemy realizować bez określania konkretnej sytuacji.

Użytkownik może dochodzić swoich praw, korzystając z danych podanych w sekcji Kontakt.

3.1 Zarządzanie zgodami

Dzięki ustawieniom ochrony danych oferujemy użytkownikowi możliwość szczegółowego określenia, w jakich przypadkach chce on wyrazić zgodę na śledzenie za pomocą plików cookie i innych technologii - w celu wyświetlania odpowiednich dla niego treści i spersonalizowanych reklam.

Przetwarzanie danych użytkownika w wyżej wymienionych celach jest częściowo oparte na uzasadnionym interesie, ale w niektórych przypadkach wymagamy również zgody użytkownika.

Aby zapewnić zgodność z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i zapewnić użytkownikowi najwyższy poziom przejrzystości, uczestniczymy w programie Transparency & Consent Framework (TCF) IAB Europe i podlegamy jego specyfikacjom i wytycznym. W tym celu korzystamy z platformy zarządzania zgodami (CMP) firmy Sourcepoint Technology Inc, 228 Park Ave S #87903, Nowy Jork 10003-1502, USA jako podmiotu przetwarzającego. Sourcepoint jest wymieniony pod numerem identyfikacyjnym 6 w IAB Europe Transparency & Consent Framework. CMP Sourcepoint umożliwia użytkownikowi wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych zgodnie z przepisami o ochronie danych i odwołanie tej zgody w dowolnym momencie. Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o nasz uzasadniony interes.

Przegląd opcji ustawień, celów i zintegrowanych stron trzecich można znaleźć tutaj: Ustawienia ochrony danych.

Więcej informacji na temat ochrony danych i CMP firmy Sourcepoint można znaleźć na stronie internetowej https://sourcepoint.com/privacy-policy/ . Więcej informacji na temat ram przejrzystości i zgody (TCF) można również znaleźć na stronie internetowej IAB Europe: https://iabeurope.eu/ .

4. kontakt

Aby skorzystać z powyższych praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki prywatności lub ogólnej ochrony danych, prosimy o kontakt pod adresem

1337 UGC GmbH
Am Sägerhof 3
90596 Schwanstetten

Adres e-mail: info@oeffnungszeitenbuch.de

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania z praw wynikających z RODO, można skontaktować się z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych:
Kancelaria prawna Costard
EUROCOM Business Park
Lina-Ammon-Strasse 9
90471 Norymberga

Telefon: 0911 / 790 30 34
Fax: 0911 / 790 30 35

Adres e-mail: costard@it-rechtsberater.de

www.it-rechtsberater.de

5. jak często aktualizujemy niniejszą politykę prywatności?

Niniejsza polityka prywatności może być od czasu do czasu zmieniana, np. w celu dostosowania jej do nowych przepisów o ochronie danych. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą publikowane na tej stronie. Jeśli zmiany będą znaczące, powiadomimy o nich osobno (np. pocztą elektroniczną). Będziemy również przechowywać starsze wersje niniejszej polityki prywatności w archiwum do wglądu. Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 08.05.2024.