Dolores Costello posiada 5 tłumaczenia na 5 języków

Tłumaczenia Dolores Costello

FR ES Hiszpański 1 tłumaczenie
FR PT Portugalski 1 tłumaczenie
FR NL Niderlandzki 1 tłumaczenie
FR SV Szwedzki 1 tłumaczenie