盗窃 posiada 2 tłumaczenia na 2 języków

Tłumaczenia 盗窃

ZH SL Słoweński 1 tłumaczenie
ZH HI Hinduski 1 tłumaczenie