Jakov Borisovič Zeldovič posiada 3 tłumaczenia na 3 języków

Tłumaczenia Jakov Borisovič Zeldovič

CSFRFrancuski1 tłumaczenie
CSDENiemiecki1 tłumaczenie
CSHUWęgierski1 tłumaczenie